Kampania Ciąża bez alkoholu

DLACZEGO „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU” ?

Kampania „Ciąża bez alkoholu” – pod takim hasłem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi od 2007 roku działania edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Celem kampanii było przede wszystkim ograniczenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży. Drugim równie ważnym zadaniem było upowszechnianie wiedzy o szkodliwych skutkach takiego zachowania z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Hasło kampanii i promujący ją spot „Nie piję za jego zdrowie” odwoływało się do najpopularniejszego w Polsce toastu „Na zdrowie!” rozbijając skojarzenie zdrowia dziecka z faktem picia alkoholu przez mamę w ciąży.

DZIAŁANIA

Na potrzeby kampanii opracowano i dystrybuowano tysiące ulotek, broszur oraz materiałów edukacyjnych. Trafiły one zarówno do przedstawicieli różnych grup zawodowych, jak i do ogółu społeczeństwa. W kolejnych latach tematyka była kontynuowana w wielu samorządach lokalnych. Działo się to nie tylko poprzez dystrybucję dostępnych materiałów, ale także poprzez organizację konferencji, szkoleń czy nawet lokalnych kampanii społecznych.

Niestety pomimo prowadzonych wówczas działań nadal możemy stwierdzić, iż:

 • spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta,
 • ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w czasie ciąży;
 • alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu. Przejawiają się one uszkodzeniami mózgu i OUN oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.

Dlatego też, 10 lat po rozpoczęciu pierwszej kampanii „Ciąża bez alkoholu” Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie rozpoczyna kolejną jej edycję pod hasłem „Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!”.

CELE KAMPANII

Kampania „Ciąża bez alkoholu” prowadzona na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia obrała sobie następujące cele :

 • rozpowszechnienie wiedzy oraz edukacja dotycząca szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym
 • zwiększenie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży;
 • zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży;
 • wzrost świadomości społecznej, a w szczególności kobiet w wieku rozrodczym na temat warunków prawidłowego rozwoju płodu;
 • zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży;
 • zwiększenie liczby osób, które gotowe są do podejmowania interwencji w sytuacji gdy widzą kobietę w ciąży pijącą alkohol
 • zbudowanie społeczności osób, którym zależy na problemie;
 • ukazanie problemu dzieci z FASD

Włącz się w nasze działania!