FASD w pigułce


Poniżej znajdziesz skrótowe informacje o FASD. Jeśli szukasz informacji o FASD „w pigułce” jesteś w dobrym miejscu. Jeśli poszukujesz większej ilości informacji – kliknij tutaj 🙂


FASD – o problemie

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym występującym w wyniki spożywania alkoholu w czasie ciąży. Choroba może wystąpić jedynie u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. 

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów)

W związku z tymi nieprawidłowościami dzieci mogą mieć trudności z:

 • uczeniem się
 • koncentracją uwagi
 • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
 • koordynacją ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • relacjami z ludźmi
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka. Istotne jest to, że są one obecne również okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują przede wszystkim:

 • prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała);
 • dysmorfie twarzy (charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

Badania populacyjne szacujące rozpowszechnienie FASD przeprowadzone wśród dzieci w wieku 7-9 lat w Polsce wskazują na występowanie FASD nie mniej niż u 20 na 1000 dzieci.