dlaczego

DLACZEGO „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU” ?

„Ciąża bez alkoholu” – pod takim hasłem Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi od 2007 roku działania edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy na temat szkód w rozwoju płodu wynikających z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Celem kampanii było ograniczenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży oraz upowszechnianie wiedzy o szkodliwych skutkach takiego zachowania z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Hasło kampanii i promujący ją spot „Nie piję za jego zdrowie” odwoływało się do najpopularniejszego w Polsce toastu „Na zdrowie!” rozbijając skojarzenie zdrowia dziecka z faktem picia alkoholu przez mamę w ciąży.

Na potrzeby kampanii opracowano i dystrybuowano tysiące ulotek, broszur oraz materiałów edukacyjnych które trafiły zarówno do przedstawicieli różnych grup zawodowych, jak i do ogółu społeczeństwa. W kolejnych latach tematyka była kontynuowana w wielu samorządach lokalnych, nie tylko poprzez dystrybucję dostępnych materiałów, ale także poprzez organizację konferencji, szkoleń czy nawet lokalnych kampanii społecznych.

Niestety pomimo prowadzonych wówczas działań nadal możemy stwierdzić, iż:

 • spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta;
 • ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w czasie ciąży;
 • alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i OUN oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.

10 lat po rozpoczęciu pierwszej kampanii „Ciąża bez alkoholu” Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie rozpoczyna kolejną jej edycję pod hasłem „Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!”.

CELE KAMPANII

W 2018 roku kampanii „Ciąża bez alkoholu” prowadzona na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w ramach Narodowego Programu Zdrowia zostały wyznaczone następujące cele :

 • rozpowszechnienie wiedzy oraz edukacja dotycząca szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym
 • zwiększenie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży;
 • zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży;
 • wzrost świadomości społecznej, a w szczególności kobiet w wieku rozrodczym na temat warunków prawidłowego rozwoju płodu;
 • zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży;
 • zwiększenie liczby osób, które gotowe są do podejmowania interwencji w sytuacji gdy widzą kobietę w ciąży pijącą alkohol
 • zbudowanie społeczności osób, którym zależy na problemie;
 • ukazanie problemu dzieci z FASD;