9 MIESIĘCY

Pierwszy tydzień ciąży

 

Wyróżniamy trzy główne etapy w rozwoju prenatalny rozwoju organizmy ludzkiego:

 1. przedzarodkowy – 1. tydzień po zapłodnieniu
 2. zarodkowy od 2.do 8. tygodnia po zapłodnieniu – etap organogenezy
 3. płodowy od 1. dnia 9. tygodnia

Zapłodnienie.

 

Zapłodnienie (fertilisatio)- łączenie i zespolenie jądra gamety męskiej (plemnika) z jadrem gamety żeńskiej
(komórki jajowej) powstaje struktura potomna – zygota.

 

 

 

 

Część bańkowa jajowodu – proces zapłodnienia
komórki jajowej i pierwsze podziały mitotyczne.

 

 

Okres przedzarodkowy- 1. tydzień życia wewnątrzmacicznego.

 

 

Zygota w drodze z jajowodu do jamy macicy ulega wielokrotnym podziałom mitotycznym w procesie
bruzdkowania (segmentatio). Powstają totipotencjalne komórki macierzyste –(to znaczy takie, które mogą
różnicować się w komórki każdego typu)- blastomery

 

 

 

 

3– 4. dzień -składająca się z 12-16
blastomerow morula dociera do jamy macicy.

 

 

 

 

Blastomery formują kształt blastocysty
z wypełnioną płynem jamą.

1.Skupienie blastomerów na jednym biegunie formuje embrioblast- tzw. węzeł zarodkowy, z którego
powstają tkanki zarodka. Z blastomerów leżących obwodowo wykształca się trofoblast- struktura
dająca początek łożysku.

 

 

 

Dzień 6. – 7. od zapłodnienia zagnieżdżenie (implantacja) jaja płodowego w jamie macicy. W przypadku zagnieżdżenia się blastocysty poza jamą macicy dochodzi do ciąży ekotopowej. Implantacja w nieprawidłowym miejscu jamy macicy, szczególnie w okolicy ujścia wewnętrznego szyjki macicy prowadzi do rozwoju łożyska przodującego.

Intensywne spożywanie alkoholu w okresie ciąży prowadzi do wielu różnych uszkodzeń charakterystycznych dla płodowego zespołu alkoholowego (Fetal Alcohol Syndrome). Natomiast epizodyczne przyjmowanie znacznych ilości etanolu powoduje formy Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder,). FASD charakteryzuje się objawami słabszymi niż przeciętne, dlatego też są one trudne do rozpoznania. Zakres odchyleń od normy zależy od tego, w którym momencie rozwoju płodu nastąpiła ekspozycja na alkohol. Nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Krytycznym czynnikiem poalkoholowego uszkodzenia płodu jest jego maksymalne stężenie we krwi matki. Z tego powodu picie z zamiarem upojenia alkoholowego jest groźniejsze dla płodu niż taka sama dawka etanolu spożyta w ciągu kilku dni lub tygodni.

Spożywanie alkoholu

W przypadku ciężarnych, które zrezygnowały ze spożywania alkoholu w okresie przedkoncepcyjnym odsetek zaburzeń w ciąży nie różni się od zaobserwowanych w populacji kobiet abstynentek. Konsumpcja alkoholu w ciąży trzydziestokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia Zespołu Downa. Opisano kilka przypadków trisomii 21 chromosomu u dzieci z FAS. Ryzyko urodzenia dziecka z Zespołem Downa i FAS zwiększa się w rodzinach, u których alkoholizm dotyczy kobiet w I oraz II stopniu pokrewieństwa (babki alkoholiczki, matki alkoholiczki). Nawet umiarkowane spożywanie alkoholu podczas ciąży zwiększa ryzyko poronienia. Jednym z mechanizmów prowadzących do uszkodzenia łożyska jest toksyczny efekt alkoholu etylowego na komórki trofoblastu prowadzący do ich obumierania.

Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę:

ROMUALD DĘBSKI, TOMASZ PASZKOWSKI, MIROSŁAW WIELGOŚ, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA, JACEK TOMASZEWSKI

 • Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny spożywać alkoholu w żadnej postaci.
 • W okresie ciąży i laktacji każda dawka alkoholu jest niebezpieczna dla płodu/dziecka .
 • Alkohol może uszkadzać płód na każdym etapie jego rozwoju.
 • Personel medyczny powinien rutynowo zbierać od ciężarnych wywiad ukierunkowany na informacje dotyczące profilu spożywania alkoholu oraz profesjonalnie informować o szkodliwym wpływie etanolu na płód i ciąże, zalecając jego całkowitą eliminację z diety.
 • U kobiet w okresie rozrodczym aktywny skrining (w tym laboratoryjny) umożliwia identyfikacje matek z grupy podwyższonego/wysokiego ryzyka nadużywania alkoholu w ciąży.
 • Towarzystwa naukowe powinny opracować wytyczne dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i studentów medycyny dotyczące szkodliwości spożycia alkoholu przez ciężarne oraz kobiety w okresie reprodukcyjnym życia.

The Surgeon General of The United States zaleca ciężarnym lub kobietom pragnącym zajść w ciążę, by nie spożywały alkoholu w okresie przed i pokoncepcyjnym. W Niemczech zaleca się kobietom całkowitą abstynencje w ciąży.

 

dr Ewa Głuszczak-Idziakowska

 


FAS     2 TYDZIEŃ CIĄŻY            3 TYDZIEŃ CIĄŻY           4 TYDZIEŃ CIĄŻY


 

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply