All Posts By

admin

LIFESTYLE

PROMUJMY KARMIENIE PIERSIĄ

Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia piersią są obopólne zarówno dla dziecka, jak i matki. Pokarm matki zawiera wszystkie niezbędne składniki, aby zaspokoić potrzeby dziecka w okresie wyłącznego karmienia piersią, jak też później wspiera wprowadzanie żywności uzupełniającej. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU FASD

Genetyczna i epigenetyczna rola ojców w zaburzeniach spektrum FASD

Problemy związane z efektami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży są coraz szerzej znane i definiowane jako spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu FASD. Jednocześnie wraz ze wzrostem wiedzy społecznej w tym obszarze pojawił się nowy silny stereotyp mówiący, że powstawanie FASD zależy tylko i wyłącznie od tego czy kobieta w ciąży używa alkoholu. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

ZACHOWANIA RYZYKOWNE U KOBIET W CIĄŻY

Zachowania ryzykowne to działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki, a także dla jej otoczenia społecznego. Mogą wiązać się z pogorszeniem jakości życia, stanu zdrowia czy utratą wolności. W przypadku zachowań ryzykownych podejmowanych przez kobietę w ciąży uwaga koncentruje się głównie na rozwoju jej dziecka, zarówno w okresie prenatalnym, jak i po narodzinach. Continue Reading

FASD

Model terapii dla dzieci z FASD w ITEM – Centrum Psychologicznym

Prezentowany model pomocy dla dzieci z FASD i ich rodzin był wypracowany podczas siedemnastu turnusów terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców oraz w czasie codziennych oddziaływań psychologicznych w pracy klinicznej autorki i jej współpracowników. W rezultacie z programu skorzystało na przestrzeni lat tysiąc sześćset sześćdziesięcioro pięcioro dzieci i ich rodziców. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

9 tez na 9 miesięcy ciąży

Z okazji Światowego Dnia FAS przygotowaliśmy 9 tez dotyczących ciąży bez alkoholu. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii 🙂

LIFESTYLE

Zioła w czasie ciąży i laktacji

Już w Starożytnej Grecji funkcjonowały dwa określenia na wiedzę – doksa i episteme. Doksa oznaczała niepewne przekonanie, czasem złudne mniemanie oparte na opinii, natomiast za słowem episteme kryła się wiedza pewna, uzasadniona doświadczeniem naukowym, wywodząca się ze sprawdzonych teorii. Platon za pomocą doksa poznawał świat zmysłów, a z episteme rozumowy świat idei. Arystoteles od przesłanek (doksa) przechodził drogą dedukcji do uzasadnionych rozumowo twierdzeń (episteme). Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

Jak działa na nas alkohol?

 

W trakcie różnorodnych uroczystości, podczas których podawany jest alkohol, można w wyraźny sposób zobaczyć, że istnieją różnice indywidualne w jego działaniu na ludzi, co wiąże się z przebiegiem metabolizowania (wchłaniania, rozkładania i wydalania) alkoholu w organizmie człowieka. Wpływ na niego ma zarówno sposób picia, jak i właściwości osoby pijącej. Sposób picia dotyczy ilości i okoliczności picia.

Continue Reading