o nas

Nasz zespół

Teresa Jadczak-Szumiło

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci – opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia”  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.

Ewa Głuszczak-Idziakowska

Dr n. med. pediatra, specjalista z zakresu neonatologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie -1983. Ukończone w 2015r studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii”.

Od 2011r –zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. W Orłowskiego CMKP w Warszawie. Adiunkt N-D Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wykładowca na kursach, konferencjach, sympozjach neonatologicznych w tym dotyczących FASD. Członek organizacji: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.

 

Krzysztof Liszcz

Dr n. med., psychiatra absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975) w Łodzi. W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu, ordynator oddziału. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”.

W latach 2001 – 2015 pracował w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993 – 2010). Od roku 2001 zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Ojciec adopcyjny i zastępczy czworga dzieci, założyciel Pracowni Edukacyjnej – Aksjomat.

Nagrodzony min. : Nagrodą Fundacji POLCUL (2005), wspólnie z Żoną Katarzyną : Orderem „ Ecce Homo” (1998), wspólnie z  Żoną – Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem zasługi RP, stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Fides et Ratio”. W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA d.s. kampanii „Ciąża bez alkoholu”, wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.