o nas

Nasz zespół

Teresa Jadczak-Szumiło

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci – opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia”  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.

 


Krzysztof Liszcz

Dr n. med., psychiatra absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975) w Łodzi. W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu, ordynator oddziału. Od roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”.

W latach 2001 – 2015 pracował w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993 – 2010). Od roku 2001 zaangażowany w działania wpierające rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Ojciec adopcyjny i zastępczy czworga dzieci, założyciel Pracowni Edukacyjnej – Aksjomat.

Nagrodzony min. : Nagrodą Fundacji POLCUL (2005), wspólnie z Żoną Katarzyną : Orderem „ Ecce Homo” (1998), wspólnie z  Żoną – Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych Złotym Krzyżem zasługi RP, stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Fides et Ratio”. W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA d.s. kampanii „Ciąża bez alkoholu”, wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.

 

 Katarzyna Liszcz

Obecnie osoba bardzo aktywna, współtworzy radio internetowe „Czatowa Nuta”, pomaga także jako czynna wolontariuszka.

Tak mówi o sobie :  „Mimo że mam cukrzycę, dziecięce porażenie mózgowe i FAS (alkoholowy zespół płodowy) – staram się żyć pełnią życia na miarę swoich możliwości, udało mi się skończyć kurs wprowadzenia do psychologii, organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i Uniwersytet Warszawski, oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Ukończyłam internetową szkołę o specjalności promotor zdrowia z dieto-profilaktyką.” prowadzę również swojego bloga – ” Co dziennik życia z FAS „

 

Agata Cichoń-Chojnacka 

Psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny. W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz kwalifikacją do dalszej terapii.  Prowadzi liczne warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych.

Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (MOPS Gdynia).

 

 

Ewa Głuszczak-Idziakowska

Dr n. med. pediatra, specjalista z zakresu neonatologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie -1983. Ukończone w 2015r studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii”.

Od 2011r –zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii SPSK im. prof. W Orłowskiego CMKP w Warszawie. Adiunkt N-D Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wykładowca na kursach, konferencjach, sympozjach neonatologicznych w tym dotyczących FASD.  Członek organizacji: Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.