9 MIESIĘCY

13 tydzień ciąży

11 / 38!

11. tydzień od zapłodnienia

13. tydzień ciąży (13. tydzień ostatniego okresu menstruacyjnego)

13. tydzień to trzeci miesiąc ciąży, a dokładniej – ostatni tydzień pierwszego trymestru.

Już długa droga za Wami! 🙂

Twoje dziecko jest mniej więcej wielkości strąka grochu, czyli mierzy prawie 7,6 cm długości od głowy do pupy i waży około 28,3 gramów. W okresie między 11. a 12. tygodniem następuje gwałtowny wzrost wagi o około 58 procent. Po 12. tygodniu ramiona są już na tyle duże, że ich proporcje w stosunku do całego ciała przypominają proporcje dojrzałego człowieka. Rozwój nóg jest znacznie wolniejszy niż ramion, są one nadal krótkie w stosunku do długości ciała. Głowa stanowi prawie jedną trzecią wielkości tułowia.

Na maleńkich palcach Twojego malucha tworzą się niepowtarzalne linie papilarne. Żyły i narządy wewnętrzne nadal są wyraźnie widoczne pod cienką skórą. Jeśli pod sercem nosisz dziewczynkę, ma ona teraz ponad 2 miliony jajeczek w swoich maleńkich jajnikach! Dlatego alkohol wypijany przez Ciebie od tego momentu ma niekorzystny wpływ nie tylko na Twoją rozwijającą się córeczkę, ale również na przyszłe wnuczęta.

Po jedenastu tygodniach od zapłodnienia nos i usta są już całkowicie uformowane, choć będą jeszcze nieraz zmieniać swój kształt. Na każdym etapie ludzkiego cyklu życia zmienia się każda część naszego ciała. Dotychczasowe zespoły kubków smakowych, które pojawiły się w przeciągu siedmiu tygodni, dojrzały i przekształciły się w osobne, pojedyncze kubki smakowe, które nadal są rozproszone po całej jamie ustnej. Przy urodzeniu kubki smakowe Twojego malucha będą już na swoim miejscu – na języku i podniebieniu.

Przypomnienia na ten tydzień:

• Powiedz swojemu szefowi, że jesteś w ciąży.
• Przygotuj swoje dziecko na przyjęcie nowego braciszka lub siostrzyczki.
• Zacznij myśleć o opiece nad dzieckiem.
• Zmień trening ciążowy.

Wewnątrzmaciczna ekspozycja płodu na alkohol, będący teratogenem, prowadzi do powstania wielu wad wrodzonych, w tym wad serca. Wada serca to nieprawidłowość w budowie serca lub dużych naczyń i/lub nieprawidłowe połączenia pomiędzy jamami serca lub dużymi naczyniami bezpośrednio do nich uchodzącymi. Do wystąpienia wad serca predysponują obciążenia rodzinne, infekcje w czasie ciąży, leki, alkohol, a także czynniki genetyczne. Wrodzone wady serca powstają w pierwszych tygodniach ciąży (do ósmego tygodnia ciąży) na skutek nieprawidłowej organogenezy w okresie embrionalnym, kiedy formuje się serce płodu, Może się również zdarzyć, że zaburzenie powstałe na wczesnym etapie rozwoju płodu powoduje dalszą przebudowę zastawek, komór i dużych naczyń, co skutkuje postępowaniem wady i dalszymi uszkodzeniami zachodzącymi w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu od 10. do 39. tygodnia ciąży.

Prawidłowa budowa serca. 

Serce składa się z czterech jam : dwóch przedsionków (prawego i lewego) oraz dwóch komór (prawej i lewej). Krew przepływa z przedsionków do komór w czasie skurczu przedsionków. Między prawym przedsionkiem i prawą komorą, a także między lewym przedsionkiem i lewą komorą występują zastawki umożliwiające ruch krwi w jedną stronę. Do obu przedsionków uchodzą żyły, zaś z komór wychodzą tętnice. Duża tętnica, której rozwidlenia rozprowadzają utlenowaną krew po całym organizmie nosi nazwę aorty. Wychodzi ona z lewej komory. Między lewą komorą a wychodzącą z niej aortą także są zastawki, aby krew wypływała na obwód w czasie skurczu komór pod odpowiednim ciśnieniem. Po rozprowadzeniu po całym organizmie tlenu i pobraniu dwutlenku węgla krew wraca żyłami do prawego przedsionka. Stąd przepływa do prawej komory i tętnicami płucnymi trafia do płuc, aby ulec natlenieniu. Z płuc żyłami wędruje do lewego przedsionka, następnie dzięki zastawkom do lewej komory i znów do aorty. Wrodzone wady serca mogą dotyczyć wszystkich składowych tego systemu.

ARBD (alcohol related birth defects) wady płodu wywołane intoksykacją wewnątrzmaciczną alkoholu – wrodzone wady serca

  • UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ    www.kardiologia.czd.pl/05ubytekpmp.html
  • UBYTEK PRZEGRODY MIĘDZYKOMOROWEJ               www.kardiologia.czd.pl/04ubytekpm.html
  • ZESPÓŁ FALLOTA                                                             www.kardiologia.czd.pl/19tetralogia.html
  • PRZEŁOŻENIE WIELKICH PNI TĘTNICZYCH                           www.kardiologia.czd.pl/24pwpt.html
  • WSPÓLNY PIEŃ TĘTNICZY                                                  www.kardiologia.czd.pl/09wspptet.html

Objawy wad serca u dzieci

Objawy zależą przede wszystkim od wieku dziecka i rodzaju wady serca. U noworodków bezpośrednio po urodzeniu mogą wystąpić zaburzenia oddychania i krążenia. Sine zabarwienie powłok skórnych wynika z zaburzeń utlenowania krwi. Sinica jako jeden z podstawowych objawów klinicznych pojawia się dopiero, gdy poziom hemoglobiny odtlenowanej przekracza 5g/dl. U niemowląt występują problemy z karmieniem, brak przyrostu masy ciała, znaczne pocenie się w trakcie jedzenia i snu, ponadto świszczący oddech i kaszel. Pojawiają się też nawracające infekcje dróg oddechowych. U dzieci starszych objawami są męczliwość i utrata apetytu, ale również powiększenie wątroby, śledziony, przyspieszenie czynności serca i oddechu, blada, marmurkowata skóra, dodatkowe tony serca, obrzęki.

Diagnostyka prenatalna wad serca

Wrodzone wady serca u dzieci w większości przypadków wykrywane są obecnie prenatalnie dzięki ultrasonografii. Badaniem dopplerowskim lub techniką M-mode (w badaniu echokardiograficznym) można uwidocznić przepływ krwi w klatce piersiowej płodu (świadczący o czynności serca) już w 8. tygodniu ciąży. W 14. tygodniu ciąży można potwierdzić prawidłowy obraz serca płodu lub wykryć duże anomalie wrodzone (np. serce jednokomorowe). W 20. tygodniu serce płodu ma już 18–20 mm i wykonanie badania w tym okresie jest najłatwiejsze technicznie. Wada serca płodu wykryta przez położnika wymaga szczegółowej analizy budowy i funkcji serca płodu w jednym z ośrodków kardiologii prenatalnej (www.orpkp.pl). Ma to na celu przygotowanie chorego płodu do bezpiecznego porodu w wyspecjalizowanym ośrodku, przygotowanym do leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca. W niektórych przypadkach stosuje się terapię płodu, a w innych przygotowuje się pacjenta do bezpiecznego wdrożenia terapii po urodzeniu. Ciężkie wrodzone wady serca w większości przypadków mogą być operowane już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić diagnostykę, aby ustalić charakter wrodzonej wady. Nie każda wada serca wymaga interwencji kardiochirurgicznej, coraz częściej korzysta się z przeznaczyniowych dostępów, co powoduje, że spora część zabiegów obciążona jest mniejszym ryzykiem powikłań. Niektóre wady serca wymagają kilkuetapowego postępowania kardiochirurgicznego.

To prawda, że w 90 procentach przypadków przyczyna powstania izolowanej wady serca jest nieznana.  Ale wśród wielu znanych, potencjalnych czynników ryzyka wady serca płodu wymieniany jest alkohol spożywany przez ciężarną.

PAMIĘTAJ: Możesz całkowicie wyeliminować ryzyko powstania wady wrodzonej serca w wyniku wewnątrzmacicznej intoksykacji alkoholem swojego dziecka. W 100% MASZ NA TO WPŁYW.

PLANUJĘ CIĄŻĘ, JESTEM W CIĄŻY = NIE PIJĘ ALKOHOLU.

Ewa Głuszczak-Idziakowska


Na podstawie:

1. https://www.babycenter.com/6_your-pregnancy-13-weeks_1102.bc

2. http://www.ehd.org/dev_article_unit12.php

3. Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, red. B.Werner, wyd. I, Warszawa 2015.

4. http://www.kardiologia.czd.pl/index.html

5. https://zdrowie.tvn.pl/a/wady-serca-u-dzieci-i-u-doroslych-objawy-leczenie

6. Fetal Alcohol Syndrome and Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders. Committee on Substance Abuse and Committee on Children With Disabilities, Pediatrics”, 2000, 106:358–361.    

7. http://www.kardiologia.czd.pl/03s_zdrowe.html

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply