Browsing Category

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

FASD GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Pomoc i wsparcie dla dzieci z FASD na przykładzie innych krajów

Nie wywarzajmy otwartych drzwi!

Ponieważ zjawisko FASD w Polsce nie jest na bieżąco monitorowane, to również los dzieci z FASD nie jest w pełni monitorowany i zabezpieczony. Te dzieci, które najczęściej widzimy w praktyce klinicznej, to dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. Rodzice adopcyjni i zastępczy są najbardziej aktywni w poszukiwaniu diagnozy i wsparcia dla dzieci z FASD. Continue Reading

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Model terapii dla dzieci z FASD

Prezentowany model terapii dla dzieci z FASD i ich rodzin był wypracowany przez Centrum Psychologiczne ITEM. Model był stosowany podczas siedemnastu turnusów terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców. Używano go także w czasie codziennych oddziaływań psychologicznych w pracy klinicznej autorki i jej współpracowników. W rezultacie z programu skorzystało na przestrzeni lat tysiąc sześćset sześćdziesięcioro pięcioro dzieci i ich rodziców. W grupie tej tylko troje z nich wychowywało się w rodzinach biologicznych. Reszta przebywała w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych. Continue Reading