Browsing Category

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Model terapii dla dzieci z FASD

Prezentowany model terapii dla dzieci z FASD i ich rodzin był wypracowany przez Centrum Psychologiczne ITEM. Model był stosowany podczas siedemnastu turnusów terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców. Używano go także w czasie codziennych oddziaływań psychologicznych w pracy klinicznej autorki i jej współpracowników. W rezultacie z programu skorzystało na przestrzeni lat tysiąc sześćset sześćdziesięcioro pięcioro dzieci i ich rodziców. W grupie tej tylko troje z nich wychowywało się w rodzinach biologicznych. Reszta przebywała w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych. Continue Reading