ŚWIADCZENIE 4000

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA DZIECKO W WYSOKOŚCI 4 000,00. Rodzicielstwo to wyjątkowy czas, w którym po horyzont otwiera listę nowych pytań, wątpliwości – również w dziedzinach, które do tej pory w żaden sposób z rodzicielstwem Wam się nie kojarzyły. Czy planując przyjście na świat Małego Człowieka, zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób Dziecko funkcjonuje w prawie i jak dużo wspólnego będziecie teraz mieć z tą dziedziną? Już od początku ciąży, przyszła mama otrzymuje nowe uprawnienia i tu zaczyna się cała przygoda. W tym artykule znajdziecie odpowiedź o jednym z uprawnień, jakie macie, jeśli Wasze rodzicielstwo wiąże się z wyzwaniami, dotyczącymi choroby Dziecka. Przepisy prawa od stycznia 2017 przewidziały nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00, które chyba z racji tego, że funkcjonuje dopiero od roku nie utrwaliło się jeszcze w świadomości rodziców. Komu przysługuje? Świadczenie może zostać przyznane: – rodzicom dziecka; – opiekunom prawnym dziecka (czyli osobom, którym sąd przyznał opiekę); – opiekunom faktycznym dziecka (czyli osobom, które faktycznie opiekują się dzieckiem i złożyły do sądu wniosek o przysposobienie dziecka). Kiedy świadczenie nie przysługuje, pomimo spełniania kryterium upośledzenia lub choroby Katalog sytuacji, w których świadczenie nie przysługuje jest krótki i jasno określony: – umieszczenie Dziecka w pieczy zastępczej, albo domu … Czytaj dalej ŚWIADCZENIE 4000