CIĄŻA BEZ ALKOHOLU FASD

Światowy Dzień FAS

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS. Ideą światowych dni jest koncentrowanie uwagi opinii publicznej na konkretnym zagadnieniu, zmiana postaw wobec osób chorych oraz wyrażenie społecznej solidarność z nimi.

Światowy dzień FAS zwany też Dniem Świadomości FAS to święto obchodzone corocznie na całym świecie w dniu 9 września ( 09.09 – od dziewięciu miesięcy ciąży). Oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób chorych na Alkoholowy Zespół Płodowy, ma on na celu uświadomić przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwy wpływ na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy nieprawidłowy rozwój dziecka.

Historia Światowych Dni Fas rozpoczęła się w lutym 1999 roku, kiedy trójka rodziców wychowujących dzieci z FAS – Bonnie Buxton, Brian Philcox z Toronto w Canadzie oraz Teresa Kellerman z Tuscon w  USA zadali sobie pytanie: „Co, jeśli rodzice wychowujący dzieci z FAS na całym świecie zebraliby się razem, o 9 godzinie 9 dnia 9 miesiąca roku i powiedzieliby światu, by pamiętano, że podczas 9 miesięcy ciąży kobieta nie powinna pić alkoholu?” Czy świat by ich posłuchał?! Odpowiedni apel zamieszczony został w internecie i bardzo szybko zaczęły przyłączać  się do niego kolejne osoby. Grupa sojuszników zaczęła wzrastać, obejmując osiem krajów. Odezwy nagłaśniające problem FAS wydano w wielu miastach i miasteczkach oraz w kilku stanach USA. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. O godzinie 9.09 rozbrzmiały dzwony w tamtejszym kościele zachęcając do minuty refleksji. Następnie Dni FAS zorganizowano w Australii, RPA, USA.  W czerwcu 2004 roku Senat Stanów Zjednoczonych  przyjął rezolucję na mocy której dzień 9 września został ogłoszony narodowym dniem FASD. Przy udziale wolontariuszy idea ta zaczęła się rozprzestrzeniać w Europie, początkowo we Włoszech, w Niemczech i Szwecji, by w  2004 roku trafić także do Polski. Z każdym rokiem zaczęło przybywać środowisk i państw, które podejmowały różnorodne działania, by zwiększać społeczną świadomość konieczności zachowywania abstynencji w czasie ciąży.

Historia badań medycznych:

Pierwsze naukowe doniesienia o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwój płodu datują się na  1968 rok, kiedy to  Paul  Lemoine z Francji przebadał  127 niemowląt i opisał związek pomiędzy spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży, a uszkodzeniami zdrowia u dzieci.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była publikacja badań amerykańskich lekarzy (David Smith, Ken Jones, Christy Ulleland, Ann Streissguth) w Settle w 1973r , którzy dokładnie opisali specyfikę powyższych uszkodzeń i wprowadzili termin Fetal Alkohol Syndrom (FAS), tłumaczony jako Płodowy Zespół Alkoholowy. W 1998 roku Instytut Medyczny w USA opisał trzy jednostki chorobowe związane z prenatalną ekspozycją na alkohol:  FAS, częsciowy FAS (pFAS) oraz Neurorozwojowe Zaburzenia Zalezne od Alkoholu (ARND). Obecnie w procesie diagnozy korzystamy właśnie z tych trzech terminów, chociaż w literaturze możemy napotkać wiele innych nazw i określeń, jak np.: FAE (Fetal Alkohol Efect). Od 2000 roku obowiązuje również termin FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) wprowadzony przez Ann Streissguth i Kieran Omalley. Używany on jest na określenie wszystkich   uszkodzeń w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka, których powodem jest spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply