CIĄŻA BEZ ALKOHOLU FASD

Picie alkoholu w czasie ciąży – fakty i mity

W przeważającej większości kobiety wiedzą, że alkohol szkodzi ich dziecku. Jednak w dalszym ciągu zdarzają się takie, które nie mają świadomości, czym konkretnie może skutkować picie w ciąży. Nadal pokutują mity, że czerwone wino jest wskazane w niedokrwistości ciążowej (anemii). Zdarza się usłyszeć od przyszłych mam, że w ciąży nie można rezygnować z nałogów, bo to szkodzi dziecku bardziej niż sama używka. Są kobiety, które przyznają się, że piją alkohol w ciąży. Robią to bo znają kogoś, kto także pił w ciąży i urodziło mu się zdrowe dziecko. Takie stereotypy to chyba najlepszy dowód na to, że jeszcze ciągle za mało wiemy jako społeczeństwo o skutkach spożywania alkoholu przez kobiety oczekujące narodzin dziecka. Nie doceniamy ryzyka związanego z narażeniem dziecka na działanie alkoholu w okresie prenatalnym.

ZGUBNE MITY

Mity, które wiążą się z problemem picia alkoholu przez kobiety w ciąży to:

  1. Tradycyjne napoje alkoholowe można zamienić w ciąży na piwo bezalkoholowe.

Przymiotnik „bezalkoholowe” jest bardzo mylący, gdyż nawet napoje reklamowane jako takie, mogą zawierać do ok. 0,5 proc. alkoholu. Dlatego ich picie nie jest bezpieczne dla rozwijającego się płodu. Dzieje się tak nawet jeśli przyszła matka nie odczuwa wpływu alkoholu na swoje funkcjonowanie zawartego w tego rodzaju napojach.

  1. Picie alkoholu jest niebezpieczne tylko w pierwszym trymestrze ciąży.

Spożywanie alkoholu jest niebezpieczne na każdym etapie ciąży. Dzieje się tak chociażby z tego powodu, że przez całą ciążę rozwija się ośrodkowy układ nerwowy. Pierwszy trymestr jest istotny m.in. z tego powodu, że wówczas dochodzi do organogenezy, czyli procesu tworzenia się narządów wewnętrznych. Może również dojść do obumarcia zarodka i poronienia. Co ważne, wiele kobiet w tym czasie nie wie jeszcze, że jest w ciąży i ich nieświadoma decyzja o wypiciu alkoholu może wpłynąć na rozwijający się płód. Z kolei picie alkoholu w drugim trymestrze może skutkować poronieniem. Może także dość do uszkodzeń tkanki mięśniowej, skóry, gruczołów i kości. Narażenie płodu na ekspozycję na alkohol w trzecim trymestrze może być przyczyną zahamowania wzrostu płodu, przedwczesnego porodu, patologii łożyska, może również dojść do niedorozwoju płuc.

  1. Jeśli dziecko wygląda normalnie, to musi być zdrowe.

Zdecydowana większość dzieci narażonych na działanie alkoholu w łonie matki nie ma wrodzonych wad fizycznych tylko deficyty poznawcze. Zakres zaburzeń spowodowanych alkoholem jest bardzo szeroki. Większość deficytów poznawczych, problemów z zachowaniem, problemów intelektualnych i społecznych przejawianych przez dziecko rzadko jest diagnozowanych jako skutek działania alkoholu w okresie płodowym. Nie oznacza to jednak, że to alkohol jest przyczyną wystąpienia tych zaburzeń.

  1. Dzieci z FASD są zwykle upośledzone.

Większość dzieci z tej grupy może mieć iloraz inteligencji w normie, nie oznacza to jednak, że dobrze funkcjonują one w szkole i środowisku. Doznane w okresie prenatalnym uszkodzenia mózgu powodują np. zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją, trudności w pisaniu, liczeniu i czytaniu.

  1. FAS/FASD dotyczy tylko kobiet uzależnionych, ze środowisk patologicznych.

Kobieta nie musi być uzależniona od alkoholu, by urodzić dziecko z FASD. Naukowcy jednoznacznie twierdzą, że każda ilość alkoholu wypitego w ciąży, może skutkować wystąpieniem nieprawidłowości w rozwoju płodu. FASD nie jest zaburzeniem charakterystycznym tylko dla środowisk patologicznych.

  1. FASD można wyleczyć.

Zespołu FASD nie można wyleczyć, ale można mu w stu procentach zapobiec, zachowując abstynencję podczas całej ciąży. Niestety, ze skutkami ekspozycji w okresie prenatalnym na działanie alkoholu dziecko będzie się borykało przez całe życie.

 

Aneta Zdunek


                                       Chcesz dowiedzieć się więcej o wpływie alkoholu na ciążę? Kliknij tutaj 🙂 


 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply