Browsing Category

LIFESTYLE

LIFESTYLE

OCZEKIWANIA I OBAWY PRZYSZŁYCH MATEK

Oczekiwanie na narodziny dziecka to szczególny okres w życiu przyszłych rodziców. Jest to czas przygotowań do podjęcia nowej roli społecznej (matki, ojca) związanej z rodzicielstwem. Jest to także czas wyobrażania sobie dziecka, jego rozwoju i funkcjonowania również w przyszłości. W tym okresie jest dużo radości, nadziei, oczekiwań, ale też dużo niepewności, obaw i lęków. Oczywiście inne są emocje, ich natężenie czy formy okazywania, gdy para dopiero planuje rodzicielstwo, inne gdy już oczekuje narodzin dziecka. Jeszcze, gdy jest ono już na świecie i następuje pierwsza konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością, gdy pojawia się szereg nowych wyzwań.

Continue Reading

LIFESTYLE

Wsparcie laktacji u matek wcześniaków

W 2014 roku powstał w Polsce Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Celem głównym Rekomendacji było ujednolicenie zasad pracy personelu medycznego. Miały one umożliwić właściwe przygotowanie matek i rodzin do rozpoczęcia i utrzymania laktacji. Działanie to pozwoli zapewnić noworodkom przedwcześnie narodzonym i chorym żywienie naturalne. Realizatorami zadań prowadzących do celu są: rodzice dziecka, personel oddziału położniczego, personel oddziału neonatologicznej opieki intensywnej, ciągłej oraz pośredniej. Są nimi również specjaliści laktacyjny (edukator laktacyjny, certyfikowany konsultant laktacyjny IBCLC, doradca laktacyjny CDL), psycholodzy, (neuro)logopedzi, fizjoterapeuci oraz inni pracownicy medyczni i niemedyczni związani z opieką nad matką i dzieckiem. Continue Reading

LIFESTYLE

Ku relacjom – przywiązanie u noworodków

Pierwsze zadanie

Poród już za nami. Mama z dzieckiem w domu i – miejmy nadzieję – to, co było trudne wynagradza obecność maleństwa. Chociaż jest takie malutkie, od pierwszych chwil ma do wykonania bardzo ważne zadania. Największą i najważniejszą potrzebą narodzonego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Aby je osiągnąć maluch musi uwieść i rozkochać w sobie mamę oraz tatę. Wtedy będą oni zapewniali mu to bezpieczeństwo poprzez swoją codzienną opiekę i troskę. Continue Reading

LIFESTYLE

PROMUJMY KARMIENIE PIERSIĄ

Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia piersią są obopólne zarówno dla dziecka, jak i matki. Pokarm matki zawiera wszystkie niezbędne składniki, aby zaspokoić potrzeby dziecka w okresie wyłącznego karmienia piersią. Później wspiera również wprowadzanie żywności uzupełniającej. Continue Reading

LIFESTYLE

Zioła w czasie ciąży i laktacji

Już w Starożytnej Grecji funkcjonowały dwa określenia na wiedzę – doksa i episteme. Doksa oznaczała niepewne przekonanie, czasem złudne mniemanie oparte na opinii, natomiast za słowem episteme kryła się wiedza pewna, uzasadniona doświadczeniem naukowym, wywodząca się ze sprawdzonych teorii. Platon za pomocą doksa poznawał świat zmysłów, a z episteme rozumowy świat idei. Arystoteles od przesłanek (doksa) przechodził drogą dedukcji do uzasadnionych rozumowo twierdzeń (episteme). Continue Reading

LIFESTYLE

Mama wraca do pracy

UPRAWNIENIA PO POWROCIE DO PRACY PO URLOPACH, ZWIĄZANYCH Z MACIERZYŃSTWEM.

Urlop macierzyński i rodzicielski dobiegł lub dobiega końca. Być może wykorzystałaś również urlop wychowawczy. Dzisiaj stoisz przed drzwiami swojej pracy i znowu czeka Cię pewnie sporo nowości. Będąc tutaj ostatni raz, jeszcze nie byłaś Mamą. Teraz wracasz jako Rodzic i z tą rolą wiążą się nowe uprawnienia w pracy. Continue Reading

LIFESTYLE

Zdrowie żywienie kobiet w ciąży

mgr Grażyna Krenig – psychodietetyk, dietetyk, ekonomista, socjolog – propagatorka zdrowego stylu życia, mama trójki dzieci. Prowadzi​ liczne szkolenia z zakresu zdrowego odżywiania, szczególnie dla dzieci z FASD. Wspiera dietetycznie osoby dorosłe, ale szczególną uwagę poświęca konsultacjom dla dzieci i wspieraniu rodziców we wprowadzaniu zmian dotyczących odżywiania i kreowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Prowadzi stronę www.zdrowie21wieku.com. Continue Reading

LIFESTYLE

Nasza Kasia o edukacji diabetologicznej

Opieka – jako szansa na zostanie edukatorem w cukrzycy

Edukacja diabetologiczna w systemie opieki zdrowotnej ma za zadanie przygotować pacjenta i jego rodzinę na zrozumienie cukrzycy. Daje to możliwość pogłębienia swoich umiejętności, jest poznawaniem nowych środowisk oraz drogą do spełnienia kolejnego mojego marzenia. Continue Reading