All Posts By

admin

ZDROWA CIĄŻA

Wpływ mleka kobiecego na wzrastanie i rozwój człowieka

Karmienie piersią jest złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt zapewniającym dzieciom optymalny rozwój somatyczny, psychoruchowy oraz zwiększenie funkcji poznawczych. WHO uznaje karmienie piersią za zasadniczy czynnik zmniejszający śmiertelność dzieci do lat pięciu. Ludzkość nie byłaby zdolna do przetrwania, gdyby nie karmienie piersią. Jest ono wyrazem odwiecznego prawa natury, instynktownie dążącego do zachowania życia. Prawem naturalnym dziecka jest zatem nie tylko prawo do życia, ale też do świadczenia mu dobra, między innymi poprzez podawanie pokarmu najlepszego z możliwych, zapewniającego optymalny osobowy rozwój. Karmienie piersią to prawo naturalne, ale również i obowiązek moralny matki, ułatwiony fizjologicznym procesem laktacji.

Continue Reading

ZDROWA CIĄŻA

BADANIA PRZESIEWOWE U NOWORODKÓW

Ciąża to wyjątkowy i niezmiernie ważny czas w życiu kobiety i jej rodziny. To okres pełen przemian i oczekiwań jak również niepewności i niepokoju, związanego z tym, co nieznane. Przyszli rodzice, już w czasie oczekiwania na dziecko, zadają sobie pytania, czy ciąża będzie przebiegać prawidłowo, czy dziecko urodzi się zdrowe, jak poradzą sobie w czasie porodu, jak dziecko zmieni ich dotychczasowe życie i czy uda im się bezbłędnie zagrać największą rolę swojego życia – rolę bycia rodzicem.

Continue Reading

LIFESTYLE

OCZEKIWANIA I OBAWY PRZYSZŁYCH MATEK

Oczekiwanie na narodziny dziecka to szczególny okres w życiu przyszłych rodziców. Jest to czas przygotowań do podjęcia nowej roli społecznej (matki, ojca) związanej z rodzicielstwem. Jest to także czas wyobrażania sobie dziecka, jego rozwoju i funkcjonowania również w przyszłości. W tym okresie jest dużo radości, nadziei, oczekiwań, ale też dużo niepewności, obaw i lęków. Oczywiście inne są emocje, ich natężenie czy formy okazywania, gdy para dopiero planuje rodzicielstwo, inne gdy już oczekuje narodzin dziecka. Jeszcze, gdy jest ono już na świecie i następuje pierwsza konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością, gdy pojawia się szereg nowych wyzwań.

Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

ZACHOWANIA RYZYKOWNE U KOBIET W CIĄŻY

Zachowania ryzykowne to działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki, a także dla jej otoczenia społecznego. Mogą wiązać się z pogorszeniem jakości życia, stanu zdrowia czy utratą wolności. W przypadku zachowań ryzykownych u kobiet w ciąży uwaga koncentruje się głównie na rozwoju jej dziecka, zarówno w okresie prenatalnym, jak i po narodzinach. Continue Reading

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Model terapii dla dzieci z FASD

Prezentowany model terapii dla dzieci z FASD i ich rodzin był wypracowany przez Centrum Psychologiczne ITEM. Model był stosowany podczas siedemnastu turnusów terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców. Używano go także w czasie codziennych oddziaływań psychologicznych w pracy klinicznej autorki i jej współpracowników. W rezultacie z programu skorzystało na przestrzeni lat tysiąc sześćset sześćdziesięcioro pięcioro dzieci i ich rodziców. W grupie tej tylko troje z nich wychowywało się w rodzinach biologicznych. Reszta przebywała w rodzinach adopcyjnych i rodzinach zastępczych. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU FASD

Picie alkoholu w czasie ciąży – fakty i mity

W przeważającej większości kobiety wiedzą, że alkohol szkodzi ich dziecku. Jednak w dalszym ciągu zdarzają się takie, które nie mają świadomości, czym konkretnie może skutkować picie w ciąży. Nadal pokutują mity, że czerwone wino jest wskazane w niedokrwistości ciążowej (anemii). Zdarza się usłyszeć od przyszłych mam, że w ciąży nie można rezygnować z nałogów, bo to szkodzi dziecku bardziej niż sama używka. Są kobiety, które przyznają się, że piją alkohol w ciąży. Robią to bo znają kogoś, kto także pił w ciąży i urodziło mu się zdrowe dziecko. Takie stereotypy to chyba najlepszy dowód na to, że jeszcze ciągle za mało wiemy jako społeczeństwo o skutkach spożywania alkoholu przez kobiety oczekujące narodzin dziecka. Nie doceniamy ryzyka związanego z narażeniem dziecka na działanie alkoholu w okresie prenatalnym. Continue Reading

LIFESTYLE

Wsparcie laktacji u matek wcześniaków

W 2014 roku powstał w Polsce Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Celem głównym Rekomendacji było ujednolicenie zasad pracy personelu medycznego. Miały one umożliwić właściwe przygotowanie matek i rodzin do rozpoczęcia i utrzymania laktacji. Działanie to pozwoli zapewnić noworodkom przedwcześnie narodzonym i chorym żywienie naturalne. Realizatorami zadań prowadzących do celu są: rodzice dziecka, personel oddziału położniczego, personel oddziału neonatologicznej opieki intensywnej, ciągłej oraz pośredniej. Są nimi również specjaliści laktacyjny (edukator laktacyjny, certyfikowany konsultant laktacyjny IBCLC, doradca laktacyjny CDL), psycholodzy, (neuro)logopedzi, fizjoterapeuci oraz inni pracownicy medyczni i niemedyczni związani z opieką nad matką i dzieckiem. Continue Reading

LIFESTYLE

Ku relacjom – przywiązanie u noworodków

Pierwsze zadanie

Poród już za nami. Mama z dzieckiem w domu i – miejmy nadzieję – to, co było trudne wynagradza obecność maleństwa. Chociaż jest takie malutkie, od pierwszych chwil ma do wykonania bardzo ważne zadania. Największą i najważniejszą potrzebą narodzonego dziecka jest poczucie bezpieczeństwa. Aby je osiągnąć maluch musi uwieść i rozkochać w sobie mamę oraz tatę. Wtedy będą oni zapewniali mu to bezpieczeństwo poprzez swoją codzienną opiekę i troskę. Continue Reading

BEZ KATEGORII

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PIERWSZEJ WIĘZI

Okres prenatalny życia obejmuje czas między poczęciem a narodzinami dziecka. Ostatni trymestr tego okresu jest początkową fazą okresu perinatalnego obejmującego także czas rodzenia się dziecka (porodu u matki) aż do końca pierwszego tygodnia po urodzeniu (a nawet do końca okresu noworodkowego, czyli do czwartego tygodnia). Continue Reading

LIFESTYLE

PROMUJMY KARMIENIE PIERSIĄ

Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia piersią są obopólne zarówno dla dziecka, jak i matki. Pokarm matki zawiera wszystkie niezbędne składniki, aby zaspokoić potrzeby dziecka w okresie wyłącznego karmienia piersią. Później wspiera również wprowadzanie żywności uzupełniającej. Continue Reading