CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

Jak działa na nas alkohol?

 

W trakcie różnorodnych uroczystości, podczas których podawany jest alkohol, można w wyraźny sposób zobaczyć, że istnieją różnice indywidualne w jego działaniu na ludzi, co wiąże się z przebiegiem metabolizowania (wchłaniania, rozkładania i wydalania) alkoholu w organizmie człowieka. Wpływ na niego ma zarówno sposób picia, jak i właściwości osoby pijącej. Sposób picia dotyczy ilości i okoliczności picia.

Przykładowo: wypijanie jednorazowo dużych dawek alkoholu, czyli okazjonalne upijanie się, oznacza spożywanie co najmniej 60 g czystego alkoholu (niecała butelka wina, 3 półlitrowe piwa lub tzw. ‘piersiówka’ wódki o pojemności ok. 200 ml) przy jednej okazji. Takie picie zwiększa ryzyko pojawienia się konsekwencji zdrowotnych nawet wtedy, gdy ma miejsce tylko raz na jakiś czas. Niepokojącym sygnałem staje się sięganie po alkohol w sytuacjach złego samopoczucia i zażywanie go jako lekarstwa na stres, smutek, bezsenność lub też łączenie go z lekami, które wchodzą z nim w interakcję. Indywidualne różnice są wyraźnie zauważalne w grupie kobiet i mężczyzn. Alkohol działa inaczej na organizm kobiety niż mężczyzny, a wypijanie takich samych dawek alkoholu przez kobiety i mężczyzn, powoduje u tych pierwszych znacznie poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Wpływ na to ma szereg czynników:

 • Organizm kobiety ma niższą proporcję wody do masy ciała i większą zawartość tłuszczu, co oznacza, że taka sama ilość alkoholu zostaje rozpuszczona w mniejszej ilości wody.
 • Kobiety mają znacznie mniej enzymów, które są odpowiedzialne za metabolizowanie alkoholu.
 • Większa ilość estrogenów w organizmie kobiet ma wpływ na szybsze wchłanianie alkoholu, co zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Picie alkoholu może mieć skutki krótkotrwałe i długotrwałe. Te pierwsze zazwyczaj szybko przemijają, jeśli mają typowy charakter, tzn. przyjmują określoną, znaną nam postać, w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Niektóre z nich mogą mieć także charakter atypowy, kiedy pojawiają się np. zachowania agresywne lub też autoagresywne. Takie działanie alkoholu jest zazwyczaj wypadkową picia i problemów natury psychicznej lub też osobowościowej. Skutki długotrwałego zażywania alkoholu mogą prowadzić do licznych, opisanych już powyżej hasłowo chorób i problemów zdrowotnych oraz społecznych. Indywidualne różnice w reagowaniu na alkohol powodują, że nie można mówić o tzw. bezpiecznych ilościach alkoholu, ponieważ to, co dla jednych jest bezpieczne, dla innych może się okazać szkodliwe i zagrażające. Dlatego też warto podkreślić, że niektóre grupy osób w ogóle nie powinny sięgać po alkohol. Należą do nich:

 • kobiety w ciąży − ze względu na ryzyko trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu oraz matki karmiące,
 • młodzi ludzie − z powodu ryzyka wystąpienia poważnych zaburzeń rozwojowych i innych zaburzeń zachowania,
 • osoby chore, przyjmujące leki − ze względu na ryzyko szkodliwych interakcji, pogorszenie stanu zdrowia lub nawet zagrożenie utraty życia,
 • osoby starsze − ze względu na gorszy metabolizm alkoholu,
 • osoby uzależnione, które nie potrafią skutecznie kontrolować ilości i częstotliwości spożywanego alkoholu oraz
 • osoby prawnie zobowiązane do zachowywania abstynencji.

Tomasz Głowik

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply