Browsing Category

9 MIESIĘCY

9 MIESIĘCY FASD

Płodowy zespół alkoholowy – FAS

 

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorder, FASD) jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Jest to choroba nieuleczalna, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Najcięższa postać tej choroby – płodowy zespół alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome, FAS) obserwowany jest u dzieci. Zespół charakteryzuje się występowaniem przez całe życie zaburzeń somatycznych, behawioralnych oraz zaburzeń zdolności poznawczych. Powstają one w wyniku nieprawidłowego rozwoju mózgu i skutkują opóźnieniem wzrostu przed- i pourodzeniowego, dysmorfią twarzy oraz powstaniem wad wrodzonych. Jaka jest skala występowania FAS oraz FASD? Continue Reading