Monthly Archives

Wrzesień 2019

LIFESTYLE

PROMUJMY KARMIENIE PIERSIĄ

Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia piersią są obopólne zarówno dla dziecka, jak i matki. Pokarm matki zawiera wszystkie niezbędne składniki, aby zaspokoić potrzeby dziecka w okresie wyłącznego karmienia piersią, jak też później wspiera wprowadzanie żywności uzupełniającej. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU FASD

Genetyczna i epigenetyczna rola ojców w zaburzeniach spektrum FASD

Problemy związane z efektami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży są coraz szerzej znane i definiowane jako spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu FASD. Jednocześnie wraz ze wzrostem wiedzy społecznej w tym obszarze pojawił się nowy silny stereotyp mówiący, że powstawanie FASD zależy tylko i wyłącznie od tego czy kobieta w ciąży używa alkoholu. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

ZACHOWANIA RYZYKOWNE U KOBIET W CIĄŻY

Zachowania ryzykowne to działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla fizycznego i psychicznego zdrowia jednostki, a także dla jej otoczenia społecznego. Mogą wiązać się z pogorszeniem jakości życia, stanu zdrowia czy utratą wolności. W przypadku zachowań ryzykownych podejmowanych przez kobietę w ciąży uwaga koncentruje się głównie na rozwoju jej dziecka, zarówno w okresie prenatalnym, jak i po narodzinach. Continue Reading

FASD

Model terapii dla dzieci z FASD w ITEM – Centrum Psychologicznym

Prezentowany model pomocy dla dzieci z FASD i ich rodzin był wypracowany podczas siedemnastu turnusów terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców oraz w czasie codziennych oddziaływań psychologicznych w pracy klinicznej autorki i jej współpracowników. W rezultacie z programu skorzystało na przestrzeni lat tysiąc sześćset sześćdziesięcioro pięcioro dzieci i ich rodziców. Continue Reading

CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

9 tez na 9 miesięcy ciąży

Z okazji Światowego Dnia FAS przygotowaliśmy 9 tez dotyczących ciąży bez alkoholu. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii 🙂